Sholat Mencegah Perbuatan Keji dan Mungkar - ninamustika.com google-site-verification: google0a2d1c86a0959499.html

Sholat Mencegah Perbuatan Keji dan Mungkar

Sholat Mencegah Perbuatan Keji dan Mungkar

Al Quran Surah Al 'Ankabut Ayat 45
"Bacalah kitab (Al Quran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (sholat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sholat Wajib

1. Sholat Subuh. Dua rakaat.
Waktunya mulai terbit fajar putih yang terbenam di ufuk timur hingga terbitnya matahari.

2. Sholat Zhuhur. Empat rakaat.
Waktunya setelah tergelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu benda telah sama dengan panjang benda tersebut.

3. Sholat Ashar. Empat rakaat.
Waktunya setelah habis waktu zhuhur sampai matahari terbenam.

4. Sholat Maghrib. Tiga rakaat.
Waktunya mulai matahari terbenam hingga hilangnya mega merah.

5. Sholat Isya. Empat rakaat.
Waktunya mulai hilangnya mega merah hingga terbit fajar putih yang terbenam di ufuk timur.

Syarat Sah Sholat

1. Suci dari hadas baik besar maupun kecil.

Al Quran Surah Al Maidah Ayat 6
"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur."

2. Menutup aurat

Al Quran Surah Al A'raf Ayat 31
"Wahai anak cucu adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Tata Cara Sholat Dua Rakaat
Takbiratul Ihram
Membaca doa iftitah
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua

Berdiri melaksanakan rakaat kedua
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku'
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua
Duduk tahiyat
Salam ke kanan dan ke kiri

Tata Cara Shalat Tiga Rakaat
Takbiratul Ihram
Membaca doa iftitah
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua

Berdiri melaksanakan rakaat kedua
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku'
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua
Duduk tahiyat awal

Berdiri melaksanakan rakaat ketiga
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku'
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua
Duduk tahiyat akhir
Salam ke kanan dan ke kiri


Tata Cara Shalat Empat Rakaat
Takbiratul Ihram
Membaca doa iftitah
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua

Berdiri melaksanakan rakaat kedua
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku'
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua
Duduk tahiyat awal

Berdiri melaksanakan rakaat ketiga
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku'
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua

Berdiri melaksanakan rakaat keempat
Membaca Al Fatihah
Membaca Surah Al Quran
Takbir akan ruku'
Ruku'
I'tidal (bangkit dari ruku')
Membaca doa saat i'tidal
Sujud pertama
Duduk di antara dua sujud
Sujud kedua
Duduk tahiyat akhir 
Salam ke kanan dan ke kiri

Bacaan Saat Sholat

Bacaan Doa Iftitah
"Allaahumma baa'id bainii wabaina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal-masyriqi wa maghrib. Allaahumma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqats tsaubul-abyadhu minad-danas. Allaahummaghsilnii min khathaayaaya bil-maa'i wats-tsalji wal-barad.

artinya:
Ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun."


Bacaan Ruku'
"Subhaana Rabbiyal 'azhiim"

artinya: 
Maha Suci Allah Yang Maha Agung


Bacaan i'tidal
"sami'allaahu liman hamidah"

artinya: 
Allah mendengar orang yang memuji-Nya

Bacaan doa saat i'tidal
"Rabbanaa lakal hamdu"

artinya:
Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji.


Bacaan Sujud
"Subhaana Rabbiyal a'laa"

artinya:
Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi


Bacaan doa saat duduk diantara dua sujud
"Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii wa'fu 'annii"

artinya:
Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku dan cukupkanlah segala kekuranganku dan angkatlah derajatku dan berikanlah rezeki kepadaku dan berikanlah aku petunjuk dan berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku.


Bacaan tahiyat awal
"Attahiyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah. Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa'ala ibaadillaahish shaalihin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Allaahumma shalli 'alaa muhammad wa a'laa aalihi muhammad."

Bacaan tahiyat akhir
"Attahiyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah. Assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa'ala ibaadillaahish shaalihin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadar rasuulullaah. Allaahumma shalli 'alaa muhammad wa a'laa aalihi muhammad. Kamaa shallaita 'alaa ibraahiim wa 'alaa aali ibraahiim. Wa baarik 'alaa muhammad, wa 'alaa aali muhammad. Kamaa baarakta 'alaa ibraahiim wa 'alaa alii ibrahiim. Fil 'aalamiinaa innaka hamidum majiid."

artinya:
Segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya (tetap tercurahkan) atas mu, wahai nabi (Muhammad). Semoga keselamatan (tetap terlimpahkan) atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad. Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Di seluruh alam semesta Engkaulah Yang Maha Terpuji dan Maha Mulia.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel