Hadist Populer

"Tidaklah seseorang mendapatkan pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran."
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

"Siapa yang menyelesaikan kesulitan mukmin lain di dunia maka Allah akan memudahkannya kesulitannya di hari kiamat."
Diriwayatkan oleh Muslim

"Allah senantiasa menolong seseorang selama ia mau menolong saudaranya."
Diriwayatkan oleh Ahmad

"Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orangtua, dan berjihad di jalan Allah."
Diriwayatkan oleh An Nasai

"Dosa-dosa paling besar adalah menyekutukan Allah, melawan orangtua, membunuh manusia, dan bersumpah palsu."
Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abdullah bin Amr

"Orang islam sejati adalah orang yang tidak pernah mengganggu orang-orang islam yang lain, baik dengan lisan maupun tangannya."
Diriwayatkan oleh Al Bukhari

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim."
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah

"Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali."
Diriwayatkan oleh At Turmudzi

"Doa itu ibadah."
Diriwayatkan oleh At Turmudzi

"Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah."
Diriwayatkan oleh Muslim

"Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang beriman yang paling baik akhlaknya."
diriwayatkan oleh At Turmudzi

"Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niat."
Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

"Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya."
Diriwayatkan oleh Ahmad